عنوان جلسه معارفه ارائه دهندهساعت برگزاریتاریخ برگزارینحوه برگزاری جلسه معارفه وضعیت ثبت نام
زیبراش برای طراحی جواهرات ( دوره حضوری)بهمن فکوری 14:0022 خردادآنلاینتمام شده
زیبراش برای طراحی جواهرات ( دوره آنلاین)بهمن فکوری19:303 تیرآنلاینتمام شده
ساپورت گذاری جواهراتمژگان فدایی20:0021 تیرآنلاین ثبت نام