طراحی طلا و جواهر با زیبراش آنلاین و حضوری(zbrush) | آموزش طراحی طلا و جواهر | Jewelry design with zbrush

معارفه دوره زیبراش برای طراحی جواهرات (آنلاین) 

سه شنبه | 3 تیر 99 | جلسه معارفه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد 

برگزار کننده :

♦ بهمن فکوری